Prečo sme vytvorili túto stránku?

Dôvodom našich aktivít v projekte „Sociálna výdajňa potravín“ je zlá sociálna situácia mnohých odídencov, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine a sú v zlej sociálnej a krízovej životnej situácii. Poskytnutie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami je dobrým nástrojom riešenia potravinovej deprivácie odídencov z Ukrajiny a iných štátov. Sprístupnenie dostupnosti potravín pre odídencov pomocou siete sociálnych výdajni dostupných na rôznych miestach v meste i okrese Michalovce s možnosťou rozšírenia kapacít výdajne a distribúcie pomoci v rámci Slovenskej republiky prispeje k rozvoju sociálnej infraštruktúry pri podpore migrantov. Tieto výdajne sa budú pozerať na rodinu a jednotlivcov individuálne s ohľadom na ich počet, potreby.

Ak chcete, môžete sa na našej stránke zaregistrovať ako ten, kto chce pomôcť – dobrovoľník, alebo ako ten, kto potrebuje našu pomoc – klient.

Registrácia