Základne info

ČO:
Projekt „Sociálna výdajňa potravín“
Dôvodom našich aktivít v projekte „Sociálna výdajňa potravín“ je zlá sociálna situácia mnohých odídencov z Ukrajiny, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi a krízovej životnej situácií. Poskytnutie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami (monitoring sociálnych, psychologických, pracovných a materiálnych potrieb klientov a ich sociálny status, konkrétne požiadavky na zloženie potravín) je dobrým nástrojom riešenia potravinovej deprivácie odídencov z Ukrajiny. Sprístupnenie dostupnosti potravín pre odídencov pomocou siete sociálnych výdajni dostupných na rôznych miestach v meste i okrese Michalovce s možnosťou rozšírenia kapacít výdajne a distribúcie pomoci v rámci Slovenskej republiky prispeje k rozvoju sociálnej infraštruktúry pri podpore odídencov. Tieto výdajne sa budú pozerať na rodinu a jednotlivcov individuálne s ohľadom na ich počet a potreby.

KTO:
Slovenská únia sluchovo postihnutých v spolupráci s partnermi
Filantropiou Michalovsko-košickej eparchie
Potravinovou bankou Slovenska
Technické zabezpečenie tohto projektu – celý skladový a distribučný servis – spolufinancuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko.

KOMU:
Pre odídencov, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine a sú v zlej sociálnej situácii
Kritéria pre výber klientov a prijímateľov potravinovej pomoci z radov odídencov sú nastavené podľa týchto zásad:
– oficiálny doklad o statuse  odídenca, ktorým sa treba preukázať spolu s iným úradným dokladom (cestovný pas alebo identifikačná karta)
– konkrétna sociálna situácia jednotlivých oslovených odídencov

KDE:
Sociálne výdajne potravín
Michalovce         – ul. Okružná 3567                          pracovné dni od 7.00 do 15.00
Michalovce         – ul. Duklianska 1925/16               pracovné dni od 8.00 do 16.00 tel.: 0910 144 367
Strážske              – ul. Mierová 274                            pracovné dni od 8.00 do 12.00 tel.: 0915 958 321

Kontaktné body
sa flexibilne vytvárajú po dohode vo vhodných priestoroch samospráv a organizácii v miestach pobytu väčšieho počtu utečencov na ktorých sa daná pomoc vydáva, aby sme zachovali súkromie odídencov a tiež efektívnejšie využili priestor a čas pri distribúcii.