Propagačné materiály

  • 15.2.2023 Pre našich potencionálnych príjemcov potravinovej pomoci sme pripravili informačné letáčiky vo formáte A5 v troch jazykových mutáciách
    (ukrajinsky PDF / JPG, slovensky PDF / JPG a anglicky PDF / JPG)
  • PDF


  • JPG